Newsy
Newsy r. 2004-2005
Newsy r. 2005-2014
Redakcja


Śpiewnik
Wywiady
Konkurs
Tapety
Vlepki
Galeria


O klubie
Historia
Stadion
Zarząd
Zasłużeni
Wybory 2009
Wybory 2013
45-Lecie Tęczy
II Memoriał
Galeria


O trenerze
Kadra
Transfery
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Stara galeria
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum:: Zarzd 2005-2009 ::


O dziaalnoci LKS "Tcza" w latach 2005-2009

Zarzd klubu wybrany w dniu 17.03.05r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
1. Grzegorz Przywara - Prezes
2. Jacek Dubiel - V-ce Prezes
3. Sawomir Chabuda - V-ce Prezes
4. Jerzy Maloch - Skarbnik
5. Piotr Gole - czonek zarzdu
6. Kazimierz Stadnik - czonek zarzdu
7. Aleksander Ku - czonek zarzdu
8. Dariusz Gromek - czonek zarzdu
9. Wojciech Baka - czonek zarzdu
10. p. Tadeusz Stpniewski - Urzdujcy Sekretarz klubu
Na posiedzeniu Zarzdu 4.09.08r. podjto decyzj o powoaniu na stanowisko sekretarza klubu Grayn Sarne po zgonie Tadeusza Stpniewskiego.

Komisja Rewizyjna:
1. Henryk Adamek - Przewodniczcy
1. Leszek Pasieczny - V-ce Przewodniczcy
1. Jerzy Madej - czonek
1. Sebastian Kopwioda - czonek
Kadra szkoleniowa:
Dariusz Matysiak
Pawe Oszust
Micha Zimowski
Elbiera Krzywka
Ryszard Brzychcy
Sponsorzy
Zakad Energetyczny "Lubzel"
KPEC Kranik
EKOLAND - Marian Januszek
ZISCO - Dariusz Gromek
ZDP
WODMED - Robert Szabat
Jacek Sarna i ukasz Dbrowski
Klub prowadzi dziaalno w sekcjach piki nonej i tenisa stoowego. Zesp do awansu V ligi wprowadzi Ryszard Brzychcy. Seniorzy i juniorzy uczestniczyli w rozgrywkach ligi okrgowej. Juniorzy uplasowali si na 10 miejscu, natomiast seniorzy na 15 (przed ostatnia pozycja). Po rundzie jesiennej trener Ryszard Brzychcy zoy rezygnacj z dalszej pracy trenerskiej. Prac podj trener Dariusz Matysiak, niestety pomimo wzmocnie po rundzie wiosennej zesp uleg degradacji i ponownie do chwili obecnej uczestniczy w lubelskiej klasie "A" gr. I
Dariusz Matysiak porzuci prac trenersk. Nastpnie szkoleniem druyny seniorw zaj si Pawe Oszust.
Druyna graa bardzo sabo grozi nam spadek do "B" klasy. Od pocztku sezonu 2007/2008 druyn przej Ryszard Brzychcy - wzmocni zesp zawodnikami dojedzjcymi z Lublina, ktrzy stanowi trzon zespou. Uzupenieniem druyny s zawodnicy LKS "Tcza" grajcy od lat, a take juniorzy ktrych wyszkoli Micha Zimowski.
Obecnie druyn seniorw prowadzi Ryszard Brzychcy natomiast juniorw Micha Zimowski. Po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 druyna seniorw zajmuje 6 miejsce (na 12 zespow) z dorobkiem 15 punktw przy stosonku bramek 21-17.Juniorzy zajmuj 1 miejsce (na 10 zespow) z iloci 25 punktw z 36 bramkami strzelonymi i tylko 4 straconymi. W grupie juniorw szkoli si okoo 20 zawodnikw, natomiast u seniorw 18. Treningi odbywaj si 3 razy w tygodniu.
Klub ma do dyspozycji obiekt sportowy do gier zespoowych, na ktrym odbywaj si treningi i mecze piki nonej. Nadmieni naley, e z obiektu sportowego korzystaj druyny MUKS-u i klubu sportwego "Za bram".
Staramy si w miar moliwoci utrzyma obiekt w naleytym stanie: cinanie trawy, koszenie i waowanie pyty boiska, cinanie ywopotw, zwalczanie chwastw, naprawy ogrodzenia. Dokonano wycinki starych drzew (topoli, ktre byy zagroeniem dla przechodniw i kibicw).
W siedzibie klubu posiadamy zaplecze sanitarne: azienke z dostpem do prysznicy z ciep wod. Lokale: biuro klubu, szatnie dla zawodnikw i goci, pokj dla sdziw, magazynek. Naley odmieni, e jesieni 2008r. zostay wyremontowane i wyposaone w awo-skrzyni, wieszaki, biurko-skrzyni z pojemnikiem na piki i sprzt. Ponadto w tym samym czasie szatnie zostay pomalowane.
Pienidze na ten cel przekaza Urzd Miejski. Klub take ze rodkw wasnych dokona zakupu wykadzin podogowych na kwot 1300z. Firma EKOLAND i ZISCO take przyczyniy si do remontu zakupujc artykuy do wyposaenia azienki i WC.
Zawodnicy maj zabezpieczon opiek medyczn w czasie zawodw, do dyspozycji w dostatecznej iloci czysty sprzt, obuwie, transport na zawody, ubezpieczenie, na wyjazdach wypacanie ustalonych diet.
Wiadomo e zawodnicy naraeni s na ryzyko kontuzji, w takich przypadkach klub nie pozostawia zawodnikw bez opierki. Stara si w ramach pomocy zabezpieczy koszty leczenia (leki, specjalistyczne badania, sprzt ortopedyczny itp.)
Sekcj tenisa stoowego prowadzi Elbieta Krzywka z siedzib w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kraniku, gdzie korzysta nieodpatnie ze szkolnego sprztu i obiektu.
Ze wzgldu na brak rodkw finansowych sekcja te nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych, ale bierze udzia w turniejach, oraz organizuje zawody na miejscu z udziaem innych zespow. W sekcji tej trenuje okoo 26 osb.
Na obiekcie sportowym przeprowadzone zostay nastpujce imprezy sportowe i rekreacyjno-sportowe:
Mecze Oldbojw z zaprzyjanionymi klubami
Mecze o Puchar BUrmistrza Miasta Kranik
Memoria im. Jerzego Kuleszy
Sekcja tenisa stoowego w PG nr 2 w Kraniku:
Powiatowy turniej z okazji Dnia Dziecka
Powiatowy turniej o Puchar Prezesa LKS "Tcza" Kranik
Powiatowy turniej Mikoajkowy
Na rok 2009 zaplanowano nastpujce imprezy: a)pika nona
Piknik rodzinny - zesp juniorw (czerwiec 2009r.)
Memoria im. Jerzego Kuleszy (sierpie 2009r. , Stadion Tczy Kranik)
Memoria im. Tadeusza Stpniewskiego - seniorzy (wrzesie 2009r. , Stadion Tczy Kranik)
b)tenis stoowy
Turniej z okazji Dnia Dziecka (czerwiec 2009r. , PG nr 2 w Kraniku)
Poegnanie lata (wrzesie 2009r. , PG nr 2 w Kraniku)
Turniej Mikoajkowy (wrzesie 2009r. , PG nr 2 w Kranik)
Zaplanowane obchody 40 lecia klubu przpadajce w 2007 roku nie odbyy si z powodu brakw finansowych. Naley wyremontowa trybuny, awki dla zawodnikw rezerwowych, dach i schody do siedziby klubu. Ponadto raz do roku przywieziony jest uel w celu wyrwnania terenu na miejscach gdzie odbywa si handel, a pienidze z tego przeznaczone s na potrzeby klubu. Poszczeglne zadania ustalone s na posiedzeniach Zarzdu klubu.
Jak wszystkim wiadomo w sierpniu 2008r. zmar dugoletni zasuony dla klubu Sekretarz Tadeusz Stpniewski, dlatego te na rce rodziny, Zarzd "LKS" Tcza Kranik skada podzikowania za wieloletni prac i powicenie.


Lp. Drużyna M Pkt
1. Tęcza Bełżyce 13 32
2. Stok Zakrzówek 13 28
3. Orzeł Urzędów 13 27
4. Sygnał Chodel 13 26
5. Płomień Trzydnik Duży 13 25
6. Wisła Annopol 13 24
7. LKS Kowalin 13 22
8. Iskra Krzemień 13 17
9. Ruch Popkowice-Zadworze 13 16
10. Perła Borzechów 13 14
11. LZS Poniatowa Wieś 13 10
12. Wisła Józefów 13 8
13. LKS Potok Wielki 13 6
14. Tęcza Kraśnik 13 6
powered by © Tabelkownik 1.5
MECZE NA ŻYWO
WYNIKI NA ŻYWO

Copyright & Designed by Szpiegu & mazaq