Newsy
Newsy r. 2004-2005
Newsy r. 2005-2014
Redakcja


Śpiewnik
Wywiady
Konkurs
Tapety
Vlepki
Galeria


O klubie
Historia
Stadion
Zarząd
Zasłużeni
Wybory 2009
Wybory 2013
45-Lecie Tęczy
II Memoriał
Galeria


O trenerze
Kadra
Transfery
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Stara galeria
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum:: REGULAMIN ::


ZASADY OGLNE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa si na podstawie przepisw 23-26 Statutu Ludowego Klubu Sportowego "TCZA" Kranik i w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

1


Zgodnie z postanowieniem 22 Statu Klubu do waciwoci Walnego Zebrania naley:
1)uchwalenie planw dziaalnoci klubu
2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda Zarzdu i Komisji Rewizyjnej
3)udzielanie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi
4)wybr Zarzdu i Komisji Rewizyjnej
5)podejmowanie uchwa i innych spraw wniesionych przez Zarzd, Komisj Rewizyjn lub czonkw.

2


W Walnym Zebraniu z gosem decydujcym maj prawo bra udzia przedstawiciele czonkw - delegaci wybrani zgodnie ze Statusem, czonkowie ustpujcego Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.

3


Kademu delegatowi obecnemu na zebraniu przysuguje tylko jeden gos.

4


W Walnym Zebraniu z gosem doradczym maj prawo bra udzia osoby reprezentujce Powiatowe i Wojewdzkie Zrzeszenie LZS, osoby wspierajce materialnie klub oraz zaproszeni przedstawiciele Wadz Miasta i Starostwa Powiatowego.

5


Uchway Walnego Zebrania zapadaj zwyk wiekszoci gosw. W przypadku rwnoci gosw - rozstrzygajcy gos naley do Przewodniczcego obrad.
Kandydatw na czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej zgaszaj delegaci obecni na Walnym Zebraniu do Komisji Wyborczej lub Przewodniczcego obrad. Czonkom Komisji Wyborczej przysuguje prawo zgaszania kandydatw. Zgoszenie kandydata na czonka Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej nieobecnego na zebraniu wymaga jego pisemnej zgody.

6


List kandydatw do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej przedstawia Komisja Wyborcza w kolejnoci alfabetycznej. Czonkowie ustpujcego Zarzdu i Komisji Rewizyjnej mog ponownie kandydowa i by wybranymi.

7


Stosownie do postanowie 27 Statusu ustala si na najblisz kadencj 7-15 (9) osobowy Zarzd i 3 osobow Komisj Rewizyjn.
Zarzd ze swego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
Wybory odbywaj si jawnie. Przewodniczcy obrad moe zarzdzi gosowanie tajne jeeli ponad 50% delegatw wyrazi tak wol w gosowaniu jawnym.

8


Delegaci w gosowaniu jawnym wybieraj ze swego grona 3 osobowe Komisje:
-mandatowo-wyborcz
-skrutacyjn

9


Przewodniczcy obrad ma prawo udzielenia lub odbierania gosu mwcy, ktry odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystpienia, ustalony przez Walne Zebranie.

10


Po zamkniciu dyskusji i wysuchaniu odpowiedzi Przewodniczcy poddaje pod gosowanie wnioski.
Uchway Walnego Zebrania mog zapada wycznie w sprawach objtych porzdkiem obrad.

11


Uchway dotyczce zmian w Statucie wymagaj poparcia 2/3 delegatw obecnych na zebraniu.

12


Po wyczerpaniu wszystkich spraw przyjtych w porzdku obrad, Przewodniczcy ogasza zamknicie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.


Lp. Drużyna M Pkt
1. Tęcza Bełżyce 13 32
2. Stok Zakrzówek 13 28
3. Orzeł Urzędów 13 27
4. Sygnał Chodel 13 26
5. Płomień Trzydnik Duży 13 25
6. Wisła Annopol 13 24
7. LKS Kowalin 13 22
8. Iskra Krzemień 13 17
9. Ruch Popkowice-Zadworze 13 16
10. Perła Borzechów 13 14
11. LZS Poniatowa Wieś 13 10
12. Wisła Józefów 13 8
13. LKS Potok Wielki 13 6
14. Tęcza Kraśnik 13 6
powered by © Tabelkownik 1.5
MECZE NA ŻYWO
WYNIKI NA ŻYWO

Copyright & Designed by Szpiegu & mazaq