Newsy
Newsy r.2004-2005
Newsy r.2005-2014
Redakcja


Śpiewnik
Wywiady
Konkurs
Vlepki
Tapety
Galeria


Informacje
Zasłużeni
Zarząd
Historia
45-lecie TĘCZY
WYBORY 2009
WYBORY 2013
II Memoriał
Stadion
GALERIA


O trenerze
Kadra
Transfery
Terminarz i wyniki
Tabela
STARA Galeria
Filmy
Archiwum


O trenerze
Kadra
Terminarz i wyniki
Tabela
STARA Galeria
Archiwum


Archiwum


O trenerze
Kadra
Terminarz i wyniki
Tabela
Archiwum


Trenerzy starszych
Kadra starszych
Wyniki i tabela starszych
Trener młodszych
Kadra młodszych
Wyniki i tabela młodszych
Archiwum


Trenerzy
Kadra
Wyniki i tabela
W związku z licznymi pytaniami przypominam.
Zgodnie z informacją z 13 lipca 2017r., na stronie teczakrasnik.pl nie będą przeprowadzane aktualizacje (wyniki, tabele, składy itp.). Natomiast do końca tego roku na stronie głównej będą ukazywały się najważniejsze informacje z klubu (poza relacjami pomeczowymi które nie będą już umieszczane). Na początku 2018 roku strona zostanie usunięta. Jeśli jednak wśród Państwa są osoby zainteresowane prowadzeniem tej strony to prosimy o kontakt na teczakrasnik1967@interia.pl

:: Przebieg zebrania ::


Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór prezydium zebrania
3. Przyjęcie regulaminu obrad
4. Zapoznacznie z porządkiem obrad
5. Wręczenie wyróżnień
6. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej
7. Sprawozdanie Prezesa z działalności zarządu
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja i głosowanie absulutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Wybory nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie zebrania

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Przywara, który powitał przybyłych na zebranie delegatów i zaproszonych gości. Następnie zaproponował Leszka Pasiecznego na Przewodniczącego zebrania. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Leszka Pasiecznego na Przewodniczącego zebrania
Obejmując przewodnictwo zebrania Leszek Pasieczny w kilku słowach wspomniał zmarłego wieloletniego sekretarza LKS Tęcza Kraśnik Tadeusza Stępniewskiego. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Tadeusza Stępniewskiego
Przewodniczący zebrania Leszek Pasieczny zapoznał zebranych z regulaminem Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego LKS Tęcza Kraśnik. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili regulamin obrad. Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z programem obrad.
Wręczono odznaczenia przyznane przez LZPN - honorowe i złote oraz złote, srebrne i brązowe odznaki LZS przyznawane przez Zarząd Wojewódzki LZS w Lublinie. Przyznane odznaki wręczył Prezes Zarządu Grzegorz Przywara i Leszek Pasieczny
Zebrani powołali Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Wyborczą w następującym składzie
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Elżbieta Krzyżówka - przewodnicząca Tadeusz Łuczyna - członek komisji Michał Dyguś - członek komisji
Komisja Wyborcza:
Ryszard Brzychcy - przewodniczący Michał Niezabitowski - członek komisji Dawid Kulesza - członek komisji
Prezes zarządu Grzegorz Przywara złożył sprawozdanie z działalności klubu za okres 2005-2009

Przebieg dyskusji
Leszek Pasieczny: zapytał Prezesa zarządu Grzegorza Przywarę jakie środki na działalność klubu przewiduje w 2009r.
Grzegorz Przywara: wyjaśnił że nie jest w stanie przewidzieć wysokości dochodów.Część dochodów stanowią opłaty za dzierżawę placu targowego oraz dotacje z Urzędu Miasta. "Trudno przewidzieć wysokość dochodów, bowiem kryzys ekonomiczny może mieć negatywny wpływ na wysokość środków
Leszek Pasieczny: "Dlaczego mecze LKS Tęcza Kraśnik odbywają się w sobotę, a nie w niedzielę?"
Ryszard Brzychcy: "O tym zadecydowała bardzo mała frekwencja. Mecze wyjazdowe będą rozgrywane w niedzielę. Niedziela jest również dniem w którym odbywają się różne uroczystości rodzinne i nie zawsze zawodnicy mogą brać udział w meczach". Następnie trener seniorskiej drużyny piłkarskiej omówił sprawę wyposażenia w sprzęt sportowy. "Koszulki i spodenki - są, dresy - również są, gorzej jest natomiast z butami, które często są podróbkami i szybko ulegają zniszczeniu."
W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół komisji. Zebranie jest prawomocne.
Elżbieta Krzyżówka - trenerka seksji tenisa stołowego:"Dzięki pomocy prezes klubu, prowadzę zajęcia z małymi dziećmi na bazie Szkoły Podstawowej nr 2. Uważam,że należy dążyć do rozwoju sekcji i udziału w zawodach. Dotychczas brakowało pieniędzy na działalność tej sekcji"
Ryszard Brzychcy: "Uważam, że należy podziękować działaczom, którzy w swoich firmach reklamują działalność sportową klubu. Nie o wszystkim decydują pieniądze, ale odgrywają ważną rolę. Uważam, że należy prowadzić nabór i przyciągać młodzież do sportu."
Roman Adamczyk - były piłkarz Tęczy Kraśnik:"Jakie są plany remontu stadionu, aby była lepsza baza do prowadzenia działalności sportowej?"
Grzegorz Przywara: "Przymierzaliśmy się do remontu stadionu, ale wstępny szacunek kosztów uświadomił, że nie stać klubu na taki wydatek. Uważam, że wniosek w tej sprawie powinien być skierowany do Urzędu Miasta. Te środki którymi obecnie dysponujemy wystarczają tylko na prowadzenie biężacej działalności"
Jacek Sarna: "Brakuje mi tutaj obecności Adriana Jakubczyka, który założył stronę internetową dla LKS Tęcza Kraśnik i uważam że jemu należy się odznaka którą ja otrzymałem"
Grzegorz Przywara: "Nie znam Adriana Jakubczyka i nie miałem możliwości poznania go. Uważam, że powinna istnieć strona internetowa, ale klubu w tej chwili nie stać na jeszcze większe wydatki. Chętnie spotkam się z Adrianem Jakubczykiem, aby podziękować za jego działalność i sponsorowanie strony internetowej. Przepraszam i proszę o przekazanie moich przeprosin i zaproszenie do nawiązania kontaktu z Adrianem Jakubczykiem"
Paweł Kolasa - były piłkarz Tęczy Kraśnik: omówił sprawę pozyskania sponsorów i środków na działalność sportową. "Uważam że Zarząd klubu nie dokłada starań aby zdobyć środki"
Leszek Pasieczny:"Bardzo trudno zdobyć sponsorów"
Sebastian Kopiwoda:"Biznesmen nie wyciąga pieniędzy z kieszenii. Pieniądze można uzyskać tylko za reklamą.Przepisy nie pozwalają na bezpośrednie przekazywanie pieniędzy"
Michał Dyguś:"Starajmy się wykorzystać wszystkie możliwości w celu pozyskania sponsorów"

W tym miejscu Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zebrani udzielili absolutorium przy trzech głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący zebrania Leszek Pasieczny zgłosił kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytał protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Następnie przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym przeciw postanowiono głosować na całą listę. W wyniku tego wybrano nowy zarząd.


wyniki na żywo Mecze na żywoCopyright & Designed by Szpiegu & mazaq