Newsy
Newsy r. 2004-2005
Newsy r. 2005-2014
Redakcja


Śpiewnik
Wywiady
Konkurs
Tapety
Vlepki
Galeria


O klubie
Historia
Stadion
Zarząd
Zasłużeni
Wybory 2009
Wybory 2013
45-Lecie Tęczy
II Memoriał
Galeria


O trenerze
Kadra
Transfery
Tabela
Terminarz i wyniki
Stara Galeria
Filmy
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Stara galeria
Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela
Terminarz i wyniki
Archiwum


Archiwum


O trenerze
Kadra
Tabela i wyniki
Archiwum


Archiwum:: Przebieg zebrania ::


Porzdek zebrania

1. Otwarcie zebrania
2. Wybr prezydium zebrania
3. Przyjcie regulaminu obrad
4. Zapoznacznie z porzdkiem obrad
5. Wrczenie wyrnie
6. Powoanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej
7. Sprawozdanie Prezesa z dziaalnoci zarzdu
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja i gosowanie absulutorium dla Zarzdu i Komisji Rewizyjnej
10. Wybory nowych czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej
11. Ogoszenie wynikw wyborw
12. Dyskusja, wolne wnioski i zakoczenie zebrania

Zebranie otworzy Prezes Zarzdu Grzegorz Przywara, ktry powita przybyych na zebranie delegatw i zaproszonych goci. Nastpnie zaproponowa Leszka Pasiecznego na Przewodniczcego zebrania. Zebrani jednogonie zatwierdzili Leszka Pasiecznego na Przewodniczcego zebrania
Obejmujc przewodnictwo zebrania Leszek Pasieczny w kilku sowach wspomnia zmarego wieloletniego sekretarza LKS Tcza Kranik Tadeusza Stpniewskiego. Zebrani chwil ciszy uczcili pami Tadeusza Stpniewskiego
Przewodniczcy zebrania Leszek Pasieczny zapozna zebranych z regulaminem Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego LKS Tcza Kranik. Zebrani jednogonie zatwierdzili regulamin obrad. Przewodniczcy zebrania zapozna zebranych z programem obrad.
Wrczono odznaczenia przyznane przez LZPN - honorowe i zote oraz zote, srebrne i brzowe odznaki LZS przyznawane przez Zarzd Wojewdzki LZS w Lublinie. Przyznane odznaki wrczy Prezes Zarzdu Grzegorz Przywara i Leszek Pasieczny
Zebrani powoali Komisj Mandatowo-Skrutacyjn i Wyborcz w nastpujcym skadzie
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Elbieta Krzywka - przewodniczca Tadeusz uczyna - czonek komisji Micha Dygu - czonek komisji
Komisja Wyborcza:
Ryszard Brzychcy - przewodniczcy Micha Niezabitowski - czonek komisji Dawid Kulesza - czonek komisji
Prezes zarzdu Grzegorz Przywara zoy sprawozdanie z dziaalnoci klubu za okres 2005-2009

Przebieg dyskusji
Leszek Pasieczny: zapyta Prezesa zarzdu Grzegorza Przywar jakie rodki na dziaalno klubu przewiduje w 2009r.
Grzegorz Przywara: wyjani e nie jest w stanie przewidzie wysokoci dochodw.Cz dochodw stanowi opaty za dzieraw placu targowego oraz dotacje z Urzdu Miasta. "Trudno przewidzie wysoko dochodw, bowiem kryzys ekonomiczny moe mie negatywny wpyw na wysoko rodkw
Leszek Pasieczny: "Dlaczego mecze LKS Tcza Kranik odbywaj si w sobot, a nie w niedziel?"
Ryszard Brzychcy: "O tym zadecydowaa bardzo maa frekwencja. Mecze wyjazdowe bd rozgrywane w niedziel. Niedziela jest rwnie dniem w ktrym odbywaj si rne uroczystoci rodzinne i nie zawsze zawodnicy mog bra udzia w meczach". Nastpnie trener seniorskiej druyny pikarskiej omwi spraw wyposaenia w sprzt sportowy. "Koszulki i spodenki - s, dresy - rwnie s, gorzej jest natomiast z butami, ktre czsto s podrbkami i szybko ulegaj zniszczeniu."
W tym miejscu Przewodniczca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytaa protok komisji. Zebranie jest prawomocne.
Elbieta Krzywka - trenerka seksji tenisa stoowego:"Dziki pomocy prezes klubu, prowadz zajcia z maymi dziemi na bazie Szkoy Podstawowej nr 2. Uwaam,e naley dy do rozwoju sekcji i udziau w zawodach. Dotychczas brakowao pienidzy na dziaalno tej sekcji"
Ryszard Brzychcy: "Uwaam, e naley podzikowa dziaaczom, ktrzy w swoich firmach reklamuj dziaalno sportow klubu. Nie o wszystkim decyduj pienidze, ale odgrywaj wan rol. Uwaam, e naley prowadzi nabr i przyciga modzie do sportu."
Roman Adamczyk - byy pikarz Tczy Kranik:"Jakie s plany remontu stadionu, aby bya lepsza baza do prowadzenia dziaalnoci sportowej?"
Grzegorz Przywara: "Przymierzalimy si do remontu stadionu, ale wstpny szacunek kosztw uwiadomi, e nie sta klubu na taki wydatek. Uwaam, e wniosek w tej sprawie powinien by skierowany do Urzdu Miasta. Te rodki ktrymi obecnie dysponujemy wystarczaj tylko na prowadzenie biacej dziaalnoci"
Jacek Sarna: "Brakuje mi tutaj obecnoci Adriana Jakubczyka, ktry zaoy stron internetow dla LKS Tcza Kranik i uwaam e jemu naley si odznaka ktr ja otrzymaem"
Grzegorz Przywara: "Nie znam Adriana Jakubczyka i nie miaem moliwoci poznania go. Uwaam, e powinna istnie strona internetowa, ale klubu w tej chwili nie sta na jeszcze wiksze wydatki. Chtnie spotkam si z Adrianem Jakubczykiem, aby podzikowa za jego dziaalno i sponsorowanie strony internetowej. Przepraszam i prosz o przekazanie moich przeprosin i zaproszenie do nawizania kontaktu z Adrianem Jakubczykiem"
Pawe Kolasa - byy pikarz Tczy Kranik: omwi spraw pozyskania sponsorw i rodkw na dziaalno sportow. "Uwaam e Zarzd klubu nie dokada stara aby zdoby rodki"
Leszek Pasieczny:"Bardzo trudno zdoby sponsorw"
Sebastian Kopiwoda:"Biznesmen nie wyciga pienidzy z kieszenii. Pienidze mona uzyska tylko za reklam.Przepisy nie pozwalaj na bezporednie przekazywanie pienidzy"
Micha Dygu:"Starajmy si wykorzysta wszystkie moliwoci w celu pozyskania sponsorw"

W tym miejscu Przewodniczcy zebrania przeprowadzi gosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustpujcego Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. Zebrani udzielili absolutorium przy trzech gosach wstrzymujcych si.
Przewodniczcy zebrania Leszek Pasieczny zgosi kandydatw do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. Zgoszeni kandydaci wyrazili zgod na kandydowanie. Przewodniczcy Komisji Wyborczej odczyta protok z zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Nastpnie przy dwch gosach wstrzymujcych si i jednym przeciw postanowiono gosowa na ca list. W wyniku tego wybrano nowy zarzd.


Lp. Drużyna M Pkt
1. Unia Wilkołaz 13 28
2. Iskra Krzemień 13 24
3. LKS Stróża 13 24
4. Wisła Józefów 13 23
5. Poniatowa Wieś 13 22
6. Stal II Kraśnik 13 22
7. Stok Zakrzówek 13 22
8. Płomień Trzydnik Duży 13 21
9. Tęcza Kraśnik 13 15
10. Potok Wielki 13 13
11. Perła Borzechów 13 13
12. Sygnał Chodel 13 11
13. Ruch Popkowice-Zadworze 13 8
14. GUKS Modliborzyce 13 7
powered by © Tabelkownik 1.5

MECZE NA ŻYWO
WYNIKI NA ŻYWO
Copyright & Designed by Szpiegu & mazaq